Grunden

Grunden har vi købt af Vinderup kommune.

Den er på 1106 m2, med offentlig el-, vand- og kloakforsyning. I forhold til mange andre sommerhusgrunde, så er det rart, at vi bliver tilsluttet kloaknettet, så vi undgår fyldte eller tilstoppede sivebrønde. Efter sigende stopper de altid lørdag aften/nat, når tømningen er aller dyrest!!

I første omgang reserverede vi grunden i 3 måneder, men et par dage inden julen 2003 var der en anden interesseret køber.

Så måtte vi slå til, men pga. højtiden, så blev det først hen i januar 2004, at købsprocessen blev afsluttet.

På billedet kan grundens beliggenhed ses. Afstand til vandkanten er ca. 300 meter af offentlige stier.